Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 8 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3760x2210x740

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 7,8 tấn 1 cầu


Thùng xe: 6720x2200x850/2150

Công suất: 105/2800

Cỡ lốp: 9.00-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 7,8 tấn 2 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3760x2210x740

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 7,6 tấn 2 cầu


Thùng xe: 6720x2200x850/2120

Công suất: 105/2800

Cỡ lốp: 9.00-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 6,45 tấn 1 cầu ( Xe tải ben – Cabin đời mới )


Thùng xe: 3660x2080x700

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 6,45 tấn 2 cầu ( Xe tải ben – Cabin đời mới )


Thùng xe: 3660x2080x700

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 6,45 tấn 2 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3660x2080x700

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 6,45 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3660x2080x700

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 5,5 tấn 1 cầu


Thùng xe: 5120 x 2040 x 800/1940

Công suất: 81/2800

Cỡ lốp: 9.00-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 5,25 tấn 2 cầu


Thùng xe: 5130x2050x800/1945

Công suất: 81/2800

Cỡ lốp: 9.00-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 5 tấn 1 cầu 6,8M


Thùng xe: 6680x2260x2230

Công suất: 90/2800

Cỡ lốp: 10.00-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 4,85 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3610x2040x525

Công suất: 81/2800

Cỡ lốp: 900-20

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 3,48 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 2730x1750x600

Công suất: 60/3200

Cỡ lốp: 7.50-16

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 3,45 tấn 2 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 3045x1775-525

Công suất: 60/3200

Cỡ lốp: 8.25-16

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 3 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 2690x1650x560

Công suất: 60/3200

Cỡ lốp: 7.00-1.6

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 2,35 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 2685x1650x435

Công suất: 60/3200

Cỡ lốp: 7.00-1.6

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 1,6 tấn 1 cầu ( Xe tải ben )


Thùng xe: 2700x1590x450

Công suất: 62/3000

Cỡ lốp: 7.00-1.6

Hotline : 098 198 5518

Ô TÔ TẢI – XE TẢI HOA MAI 1,6 tấn ( Thùng lửng 1 cầu )


Thùng xe: 3140x1520x320

Công suất: 38/3000

Cỡ lốp: 6.00-13

Hotline : 098 198 5518

X
X