xe tải hoa mai
xe tải hoa mai
* Người tiêu dùng đã mua và sử dụng xe tải Hoa Mai tòan quốc đã đánh giá cao độ bền và công suất máy vượt trội của xe tải Hoa Mai, như dòng xe tải ben Hoa Mai, xe tải Hoa Mai thùng mui phủ bạt, xe tải thùng tôn kín với chất lượng lắp ráp hòan thiện với mẫu mã nội thất, ngoại thất đẹp với những tính năng vượt trội:

Xe tải Hoa Mai

Xe tải ben Hoa Mai 1,25 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 1,25 tấn
Kích thước xe: 4160 x 1580 x 1990 (mm)
Kích thước thùng: 2330 x 1420 x 400 (mm)
Công suất: 38/3000
Cỡ lốp: 6.00-13/6.00-13
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 1,6 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 1,6 tấn
Kích thước xe: 4710 x 1760 x 2150 (mm)
Kích thước thùng: 2700 x 1590 x 450 (mm)
Công suất: 62/3000
Cỡ lốp: 7.00-16/7.00-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 2,35 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 2,35 tấn
Kích thước xe: 4700 x 1840 x 2210 (mm)
Kích thước thùng: 2685 x 1650 x 435 (mm)
Công suất: 60/3200
Cỡ lốp: 7.00-16/7.00-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 3 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 3 tấn
Kích thước xe: 4850 x 2000 x 2270 (mm)
Kích thước thùng: 2760 x 1710 x 420 (mm)
Công suất: 62/3000
Cỡ lốp: 7.50-16/7.50-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 3,2 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 3,2 tấn 2 cầu
Kích thước xe: 5140 x 2020 x 2400 (mm)
Kích thước thùng: 3080 x 1770 x 480 (mm)
Công suất: 62/3000
Cỡ lốp: 8.25-16/8.25-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 3.45 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 3.45 tấn 2 cầu
Kích thước xe: 5160 x 2020 x 2390 (mm)
Kích thước thùng: 3045 x 1775 x 525 (mm)
Công suất: 60/3200
Cỡ lốp: 8.25-16/8.25-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn 1 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 3.48 tấn 1 cầu
Kích thước xe: 4830 x 2000 x 2280 (mm)
Kích thước thùng: 2730 x 1750 x 600 (mm)
Công suất: 60 kW/ 3200 v/ph
Cỡ lốp: 7.50 - 16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 3,9 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 3,9 tấn
Kích thước xe: 5320 x 2150 x 2320 (mm)
Kích thước thùng: 3120 x 1890 x 550 (mm)
Công suất: 85/3200
Cỡ lốp: 8.25-16/8.25-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 4,65 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 4,65 tấn 2 cầu
Kích thước xe: 5910 x 2210 x 2610 (mm)
Kích thước thùng: 3610 x 2040 x 525 (mm)
Công suất: 81/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 4,85 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 4,85 tấn
Kích thước xe: 5810 x 2210 x 2550 (mm)
Kích thước thùng: 3610 x 2040 x 525 (mm)
Công suất: 81/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 5 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 5 tấn
Kích thước xe: 5410 x 2090 x 2395 (mm)
Kích thước thùng: 3270 x 1900 x 650 (mm)
Công suất: 85/3200
Cỡ lốp: 8.25-16/8.25-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 5.85 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 5.85 tấn
Kích thước xe: 5840 x 2230 x 2710 (mm)
Kích thước thùng: 3550 x 2030 x 650 (mm)
Công suất: 85/3200
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 6 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 6 tấn
Kích thước xe: 5770 x 2230 x 2630 (mm)
Kích thước thùng: 3550 x 2030 x 650 (mm)
Công suất: 85/3200
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 1 cầu Cabin đẹp

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 1 cầu Cabin đẹp
Kích thước xe: 5850 x 2290 x 2640 (mm)
Kích thước thùng: 3640 x 2070 x 700 (mm)
Công suất: 90/2800
Cỡ lốp: 9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu Cabin đẹp

Xe tải ben Hoa Mai 6.45 tấn 2 cầu Cabin đẹp
Kích thước xe: 5870 x 2290 x 2660 (mm)
Kích thước thùng: 3640 x 2070 x 700 (mm)
Công suất: 90/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 6,45 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 6,45 tấn
Kích thước xe: 5840 x 2285 x 2650 (mm)
Kích thước thùng: 3660 x 2080 x 700 (mm)
Công suất: 90/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 6,45 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 6,45 tấn 2 cầu
Kích thước xe: 5840 x 2240 x 2670 (mm)
Kích thước thùng: 3660 x 2080 x 700 (mm)
Công suất: 90/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 7,8 tấn 2 cầu

Xe tải ben Hoa Mai 7,8 tấn 2 cầu
Kích thước xe: 6090 x 2390 x 2740 (mm)
Kích thước thùng: 3760 x 2210 x 740 (mm)
Công suất: 105/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải ben Hoa Mai 8 tấn

Xe tải ben Hoa Mai 8 tấn
Kích thước xe: 6060 x 2380 x 2680 (mm)
Kích thước thùng: 3760 x 2210 x 740 (mm)
Công suất: 105/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai thùng tôn kín 990 Kg

Xe tải Hoa Mai thùng tôn kín 990 Kg
Kích thước xe: 4600 x 1620 x 2380 (mm)
Kích thước thùng: 3000 x 1500 x 1510 (mm)
Công suất: 38/3000
Cỡ lốp: 6.00-13/6.00-13
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 2 tấn thùng tôn kín

Xe tải Hoa Mai 2 tấn thùng tôn kín
Kích thước xe: 6300 x 2000 x 3070 (mm)
Kích thước thùng: 4470 x 1890 x 2050 (mm)
Công suất: 54/3200
Cỡ lốp: 7.00-16/7.00-16
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 3,45 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 3,45 tấn thùng mui bạt
Kích thước xe: 7370 x 2210 x 3340 (mm)
Kích thước thùng: 5100 x 2050 x 1925 (mm)
Công suất: 81/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 5 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 5 tấn thùng mui bạt
Kích thước xe: 8980 x 2440 x 3660 (mm)
Kích thước thùng: 6680 x 2260 x 2230 (mm)
Công suất: 90/2800
Cỡ lốp: 10.00-20/10.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 7,6 tấn 2 cầu thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 7,6 tấn 2 cầu thùng mui bạt
Kích thước xe: 9080 x 2350 x 3550 (mm)
Kích thước thùng: 6720 x 2200 x 850 (mm)
Công suất: 105/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 7,8 tấn thùng mui bạt

Xe tải Hoa Mai 7,8 tấn thùng mui bạt
Kích thước xe: 9050 x 2350 x 3570 (mm)
Kích thước thùng: 6720 x 2200 x 850 (mm)
Công suất: 105/2800
Cỡ lốp: 9.00-20/9.00-20
Hotline: 0981.985.518

Xe tải Hoa Mai 1,6 tấn thùng lửng

Xe tải Hoa Mai 1,6 tấn thùng lửng
Kích thước xe: 4810 x 1660 x 1960 (mm)
Kích thước thùng: 3140 x 1520 x 320 (mm)
Công suất: 38/3000
Cỡ lốp: 6.00-13/6.00-13
Hotline: 0981.985.518
tags:

xe tải hoa mai

  • Bản quyền website
  • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
  • Đc: Số 433 Đường Nguyễn Đức Thuận, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
  • Đt: 046 651 2518